Huisregels

TOEGANGSCONTROLE EN HUISREGELS
Toegangscontrole
Wij vinden het belangrijk dat jongeren uit Hulst en omgeving veilig uit kunnen gaan in´t Spoor011. Door onze bezoekers te informeren over de huisregels. Bij overtreding zal er een logboek aangemaakt worden van de betreffende persoon(en).
De gegevens worden alleen gebruikt wanneer iemand de huisregels overtreedt en een verbod krijgt. `t Spoor011 gebruikt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Uiteraard houden we ons aan alle richtlijnen rondom privacy en worden je gegevens veilig opgeslagen.

Huisregels
Van harte welkom in `t Spoor011. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen je de huisregels te lezen en na te leven. `t Spoor011 kan eventueel aanvullende huisregels stellen. Informatie hierover is bij het personeel verkrijgbaar. Bij betreding van `t Spoor011 ga je akkoord met de volgende huisregels:
1. Onder de leeftijd van 18 jaar wordt geen alcohol gedronken en geschonken. Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar wordt bestraft met
    ontzegging.
2. Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren met een originele ID. Het personeel kan hierom vragen. Bezoekers die weigeren hun
     legitimatie te tonen, kan de toegang worden ontzegd.
3. Ter bescherming van eigen of andermans veiligheid kunnen bezoekers verplicht worden zich te laten fouilleren/detecteren. Indien
     hieraan door bezoekers geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang geweigerd.
4. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van drank of drugs zal de toegang ontzegd worden.
5. Entree betalen – indien van toepassing – is verplicht. Bezoekers die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken of in het (recente)
    verleden problemen hebben veroorzaakt, wordt de toegang – mogelijk voor langere tijd – ontzegd.
6. Het is verboden zich hinderlijk of agressief op te stellen in of rond `t Spoor011. Geweld, in welke vorm dan ook (fysiek en/of
    verbaal), wordt niet getolereerd. Agressie en geweld is op geen enkele manier toegestaan. De politie wordt hierbij altijd ingeschakeld.
7. Racisme en discriminatie zijn verboden.
8. Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
9. Indien het binnen te druk is of op grond van de kaartverkoop of een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, kan
     bezoekers de toegang worden geweigerd.
10. `t Spoor011 is rookvrij (m.u.v. de rookruimte).
11. `t Spoor011 (SenW) is niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen, tassen e.d. Schade aan gebouw of
     materialen wordt verhaald op de veroorzaker. Bij vernieling of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal de schade worden
     verhaald.
12. Aanwijzingen van personeel, al dan niet opgenomen in de huisregels, dienen altijd te worden opgevolgd. Beledigen van personeel
      wordt niet getolereerd.
13. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een polsbandje, dient deze zichtbaar gedragen te worden. Zonder polsbandje wordt er geen
      alcohol geschonken.
14. Op straffe van inbeslagname en/of ontzegging is het verboden om de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, dranken,
      glaswerk/blik/plastic flessen, drugs, wapens en scherpe voorwerpen in welke vorm dan ook.

Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier geldende huisregels (exemplaar verkrijgbaar bij beheerder). Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.